ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ:

     ಕೃತಿ                ಕರ್ತೃ

 1.  ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ — ಪಾಣಿನಿ

 2.  ರಾಮಾಯಣ– ವಾಲ್ಮೀಕಿ

 3.  ಮಹಾಭಾರತ —ವೇದ ವ್ಯಾಸ

 4.  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ —ಚಾಣಕ್ಯ

 5.  ಮಹಾಭಾಷ್ಯ —ಪತಂಜಲಿ

 6.  ಸತ್ಸಸಾರಿಕ ಸೂತ್ರ– ನಾಗಾರ್ಜುನ

 7.  ಬೌದ್ಧ ಚರಿತಮ್— ಅಶ್ವಘೋಷ

 8.  ಸೌಂದರಾನಂದ– ಅಶ್ವಘೋಷ

 9.  ಮಹಾವಿಭಾಶ ಶಾಸ್ತ್ರ– ವಸುಮಿತ್ರ

 10.  ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತಮ್–ಭಾಸ

 11.  ಕಾಮಸೂತ್ರ–ವಾತ್ಸಯನ

 12.  ಕುಮಾರಸಂಭವಂ ಕಾಳಿದಾಸ

 13.  ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ– ಕಾಳಿದಾಸ+

 14.  ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಶಿಯಾಮ್—ಕಾಳಿದಾಸ

 15.  ಮೇಘದೂತಂ—- ಕಾಳಿದಾಸ

 16.  ರಘುವಂಶಂ –ಕಾಳಿದಾಸ

 17.  ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ– ಕಾಳಿದಾಸ

 18.  ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ— ಭರತಮುನಿ

 19.  ದೇವಿಚಂದ್ರಗುಪ್ತಂ– ವಿಶಾಖದತ್ತ

 20.  ಮೃಚ್ಛ ಕಟಿಕಂ –ಶೂದ್ರಕ

 21.  ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ– ಆರ್ಯಭಟ

 22.  ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ –ವರಾಹಮಿಹಿರ

 23.  ಪಂಚತಂತ್ರ– ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ

 24.  ಕಥಾಸರಿತ್ಸಗರ– ಸೋಮದೇವ

 25.  ಅಭಿಧಮ್ಮಕೋಶಕಾರಿಕ— ವಸುಬಂಧು

 26.  ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ — ವಿಶಾಖದತ್ತ

 27.  ರಾವಣವಧ– ಭಟ್ಟಿ

 28. ಷಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಂ–ಭಾರವಿ

 29.  ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತಂ– ದಂಡಿ

 30.  ಹರ್ಷಚರಿತ– ಬಾಣಭಟ್ಟ

 31.  ಕಾದಂಬರಿ— ಬಾಣ

 32. ಷವಾಸವದತ್ತಾ– ಸುಬಂಧು

 33.  ನಾಗಾನಂದ—- ಹರ್ಷವರ್ಧನ

 34.  ರತ್ನಾವಳಿ –ಹರ್ಷವರ್ಧನ

 35.  ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕಾ– ಹರ್ಷವರ್ಧನ

 36.  ಮಾಲತಿ ಮಾಧವ– ಭವಭೂತಿ

 37.  ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ವಿಜಯ– ಜಯನಕ

 38.  ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜರಿ– ರಾಜಶೇಖರ

 39.  ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸ– ರಾಜಶೇಖರ

 40.  ನವಸಹಸಾಂಕ ಚರಿತ–ಪದ್ಮಗುಪ್ತ

 41.  ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ– ರಾಜ ಭೋಜ

 42.  ಬೃಹತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ–   ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ

 43.  ನೈಶಧ ಚರಿತಂ– ಶ್ರೀಹರ್ಷ

 44.  ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವಚರಿತಂ– ಬಿಲ್ಹಣ

 45.  ಕುಮಾರಪಾಲ ಚರಿತಂ– ಹೇಮಚಂದ್ರ

 46.  ಗೀತ  ಗೋವಿಂದ– ಜಯದೇವ

 47. ಷಪೃಥ್ವಿರಾಜ ರಾಸೊ ಚಂದ್ರವರದಾಯಿ

 48.  ರಾಜತರಂಗಿಣಿ– ಕಲ್ಹಣ

 49.  ಮಾನಸಲ್ಲೋಸ— ಸೋಮೇಶ್ವರ

 50.  ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ–  ಮಾಘ

51.  ಗೌಡವಾಹೋ—ವಾಕ್ಪತಿ

 52-ರಾಮ ಚರಿತ— ಸಂಧ್ಯಾಕರಾನಂದಿ

 53-ದ್ವಯಾಶ್ರಯ ಕಾವ್ಯ–ಹೇಮಚಂದ್ರ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *